Katalog

Pneumatic fitting
  • Z lewej strony katalogu wybierz typ złączki
  • Wybrany typ złączki wyświetli podgrupy dla danej kategorii - wybierz jedną z nich
  • Wybrana podgrupa wyświetli listę możliwych konfiguracji dla danej złączki i jej podgrupy
  • Po prawej stronie katalgou znajduje się wyszukiwarka. Wyszukuje ona element w danej podgrupie kategorii. Wyszukiwarka wyświetla wyniki na podstawie konfiguracji lub indeksu.