Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn “Roboty budowlane “


Protokół wyboru wykonawcy – MB PNEUMATYKA _ BUDOWLANAKA: https://docs.google.com/document/d/1yXGsjnbh0AdZszpO8MfTPe6n_Y-tlLEvI8EZ_hjYLCs/edit?usp=sharing

 

 

Pytanie zamawiającego:

Z dokumentów zamieszczonych na Państwa stronie np. “GWARANCJA Dobrego wykonania, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY oraz płatności podwykonawcom”, jest użyte sformułowanie “Nazwa podmiotu należącego do Skanska” – prosimy o wyjaśnienie czy przetarg nie jest zawężony do podmiotów “należących do Skanska” oraz czy nie jest ustawiony dla Skanska

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zapis ten stanowi oczywistą omyłkę pisarską, wynikającą ze stosowania wzoru dokumentów w różnych postępowaniach. Niniejsze postępowanie jest skierowane do wszystkich podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia i należy wykreślić frazę “należącego do Skanska” z wzorów dokumentów. Jednocześnie Zamawiający zaprasza do złożenia ofert w postepowaniu. 

Zawiadomienie o zmianie treści zapytania ofertowego z dnia 19 października 2017r. : https://docs.google.com/document/d/16LWu4h9wWQ_gEkH7Qyumckr7HwrpznX-odEeuEq-1so/edit?usp=sharing

Zawiadomienie o zmianie treści zapytania ofertowego z dnia 18 października 2017r : https://docs.google.com/document/d/123jVsAq3bc3zkupjqZZcjFRpuDbSRui9qSO85nGHeWQ/edit?usp=sharing

Aktualne:

Przedmiary w wersji edytowalnej: https://drive.google.com/drive/folders/0B5sSi4paAAAickVSUld2QW1aWU0?usp=sharing

NOWE BRANŻA ARCHITEKTONICZNA : https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAiYl85YXRTeV9hUW8/view?usp=sharing

NOWE BRANŻA ELEKTRYCZNA : https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAiQkVRblY0MVBNWW8/view?usp=sharing

NOWE BRANŻA KONSTRUKCYJNA: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAibjJJZ3JWSFA5cVU/view?usp=sharing

NOWE BRANŻA SANITARNA: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAibEU0RGNYT0p3Qk0/view?usp=sharing

NOWE GEOLOGIA: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAiaXlXbk9sQWtqV0E/view?usp=sharing

– Przedmiary AKTUALNE Z ZASTRZEŻENIEM WYJAŚNIEŃ z 18 PAŹDZIERNIKA:

Przedmiar branża elektryczna: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAiVk51R19MUk5jQlE/view?usp=sharing

Przedmiar branża ogólnobudowlana: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAiS1V3OWZ4VG14NWM/view?usp=sharing

Przedmiar branża sanitarna: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAiazJPNk9uVmdPekE/view?usp=sharing

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dokumenty do wglądu NIE AKTUALNE:

Projekt umowy : https://docs.google.com/document/d/1T_XpuomT1vhJQUg6HpzfYDM6MQA7Sg1pGg8P3nwS71g/edit?usp=sharing

Zał. do umowy protokół przekazania dok. wykonawczej: https://docs.google.com/document/d/1mrGTCbQMvn4fsjLVrQ16m4n9JkaPk2Iw0Ze7j7eg1cY/edit?usp=sharing

Zał. do umowy Spis dokumentacji odbiorowej: https://docs.google.com/document/d/14HlhV4rRY3Kb_pFfCW888Szfep8QOx1waLMNplfvP7g/edit?usp=sharing

Zał. do umowy wzór gwarancji bankowej: https://docs.google.com/document/d/1bcbZ_xn-Bxbgg6hxb-8mLxk7gW3qb8dAIL3WCCbOjm4/edit?usp=sharing

Zapytanie ofertowe  na roboty budowlane MB pneumatyka: https://docs.google.com/document/d/1YSF9KjuYg5JrS6ZKQDLne-SYM1I9q_7hvyLZYrDQM5c/edit?usp=sharing

Dokumentacja projektowa:

– Projekt:

E4 osw pietro: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAiZ2FtaFFkeVI3QkU/view?usp=sharing

E5 odgromy: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAiV3JQQ0x6N3B3MUE/view?usp=sharing

K1: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAiX3hKaFlfS2pSaXc/view?usp=sharing

K2: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAiYWFzTnpuMWNFMVU/view?usp=sharing

K3: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAialdvd1FQaXE0MFk/view?usp=sharing

K4: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAiNDIyUFFtdUZURm8/view?usp=sharing

Opis architektura: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAienZFWEFJejhtZzA/view?usp=sharing

Opis projekt zagospodarowania: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAiTEF3TlVvTmRoalE/view?usp=sharing

Plan zagospodarowania terenu: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAibUYxdFhqdnJnZm8/view?usp=sharing

Projekt budowlany Branża elektryczna opis instalacje elektryczne PB: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAiNml6ZkNMZ3E0MlU/view?usp=sharing

Projekt budowlany Branża elektryczna: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAiX2J6Rzg3RFJUNjQ/view?usp=sharing

Projekt budowlany Branża sanitarna: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAibGRxY1Q5QTE5SGM/view?usp=sharing

PZT 21 Układ zagospodarowanie terenu: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAiUlhUMGxmOGRNUFk/view?usp=sharing

– Projekt stolarki:

A1_rzut parteru: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAiM0ltYktRVWdxM2c/view?usp=sharing

A2_rzut piętra: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAiemVwVUdlcE0tSUE/view?usp=sharing

A3_rzut dachu: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAiU1ZpU3dGX3oybjA/view?usp=sharing

A4_przekrój AA BB: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAiNmtRUTlxQnFVWFU/view?usp=sharing

A5_przekrójj C-C D-D: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAiTHJhM181c0tjSWs/view?usp=sharing

A6_elewacje: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAid0gyTTE1TDVTUnc/view?usp=sharing

A7_elewacje: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAibGI0NEpSLUV4b2s/view?usp=sharing

A8_stolarka okienna: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAibzN2dS1aQnJfeUU/view?usp=sharing

A9_stolarka drzwiowa: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAibkxHM3ktc3RqbXc/view?usp=sharing

– Rzuty konstrukcji:

K2 – RZUT KONSTRUKCJI PARTERU: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAiS0hiQkx6UlJuZUk/view?usp=sharing

K3 – RZUT KONSTRUKCJI STROPU: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAid1BHdklXcGZvS28/view?usp=sharing

K4 – RZUT KONSTRUKCJI PIĘTRA: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAiRXByVXlYLUJ2SGs/view?usp=sharing

K5 – RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAiODV4T2tmNnlTMzQ/view?usp=sharing

K6 – RZUT KONSTRUKCJI DACHU: https://drive.google.com/file/d/0B5sSi4paAAAiS0FXUWp2R01GaXc/view?usp=sharing