Odwołanie Prezesa


Informujemy, iż w związku z przedłużającą się nieobecnością Pana Sebastiana Ciemnoczołowskiego, Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję, iż z dniem 5 września b.r został on odwołany z funkcji Prezesa Zarządu MB Pneumatyka.