Nowe Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego


Nowe Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego

MB-PNEUMATYKA Sp. z o.o. w dniu 25.04.2017r. zamieszcza nowe Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i rozbudowy zakładu produkcyjnego w ramach

Projektu pt.” Wdrożenie własnych wyników w zakresie innowacyjnych produktów dla przemysłu motoryzacyjnego” nr projektu RPLB.01.05.01-IŻ.00-08-K01/16.

Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP.