Nominacja dla MB Pneumatyka do Polskiej Nagrody Innowacyjności


Nasza firma została nominowana w kategorii Innowacje dla przemysłu motoryzacyjnego. Kapituła konkursu uznała, że na uwagę zasługują „najwyższej jakości innowacyjne produkty skierowane dla przemysłu motoryzacyjnego, oraz realizacja prac badawczo – rozwojowych”.

Program prowadzony jest przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz Biznes Puls w Gazecie Wyborczej i jest to jedno z największych wydarzeń biznesowo-gospodarczych w Polsce.

Polska Nagroda Innowacyjności wyróżnia podmioty działające na rynku polskim, cechujące się innowacyjnością i pracą nad sferą badawczo-rozwojową. Promuje również podmioty, których działalność prowadzi do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań.

Tegoroczne Polskie Nagrody Innowacyjności zostaną przyznane podczas uroczystej gali wieńczącej V Polski Kongres Przedsiębiorczości, 26-27 października w Zielonej Górze. Inicjatorem kongresu jest Polska Agencja Przedsiębiorczości, której celem jest umożliwienie przedstawicielom biznesu, administracji, nauki oraz polityki podjęcie merytorycznej dyskusji dotyczącej rozwoju polskiej gospodarki.

Do tej pory, w ciągu 5 lat istnienia programu, Polską Nagrodę Innowacyjności otrzymało kilkadziesiąt firm oraz instytucji, uznanych za najważniejsze i mające największy wpływ na gospodarkę w Polsce.

Podczas Kongresu zostaną poruszone problemy o rozległej tematyce, m.in.: Plan Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – szansa dla polskich przedsiębiorców;  Małe i średnie i przedsiębiorstwa. Filar polskiej gospodarki; Zewnętrzne fundusze dla rozwoju przedsiębiorstw;  Czynniki sukcesu ekonomicznego na rynku zagranicznym;  czy – Inicjatywy podejmowane przez kobiety – awans w środowisku niesprzyjającym kobietom;  Nauka jest kobietą – osobowości naukowe;  Rozwój branży usług dedykowanych kobietom; oraz – Innowacyjność – klucz do sukcesu przedsiębiorców ; Inteligentne specjalizacje regionów jako katalizator innowacji; Synergia nauki z biznesem szansą na rozwój gospodarki.

Więcej na temat Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości – http://www.polskikongres.pl/