INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2017 – DOSTAWA 2 KLIMATYZATORÓW